PUL

All insamling och behandling av personuppgifter sker i enlighet med reglerna i personuppgiftslagen, även kallad PuL (SFS 1998:204), samt tillämpliga regelverk avseende behandling av personuppgifter och marknadsföring. Med personuppgifter avses alla uppgifter som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en person. Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vidtas med personuppgifter såsom exempelvis insamling, lagring och bearbetning. Läs mer om PuL på Datainspektionens webbplats (www.datainspektionen.se).